Aukce skončila

datum aukce 01. 12. 2018 09:00
4
839
prodáno za: 240 000 CZK
vyvolávací cena: 90 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

8. Boleslav II., 967 - 999

Denár, C. - , přibližně z let 992 - 995, mincovna Vyšehrad, křížená ražba_Unikát! Nádherný exemplář prototypu vyšehradského denáru typu ruka/kaplice se jménem Boleslava na líci, bez knížecího titulu DVX, což je v tomto období zcela neobvyklé. Atypicky je mincovna uvedena na líci za jménem vydavatele. Na líci je zobrazena ruka anglosaského typu, kde písmeno omega vlevo od ruky boží je nahrazeno mečem. Jedná se o starý typ meče s drážkou jako u skupiny denárů Cach 1970,  č. 90-92. Později je tento meč zobrazen pouze schematicky na denárech typů Cach 1970,  č. 133, č. 143 a naposledy u denáru Cach 1970, č. 142. Motiv s mečem po straně ruky boží se vyskytuje pouze u vyšehradské skupiny denárů. Meč představoval ve středověku symbol moci. To, že se objevuje vedle ruky boží, kde nahrazuje pozici dosud používaného písmene omega, navíc na denárech z 90. letech 10. století z vyšehradské mincovny, vede k domněnce, že by tento motiv mohl symbolizovat přesun knížecího sídla z Pražského hradu na Vyšehrad.Rub s motivem kaplice je pravděpodobně ražen pražským razidlem. Pod kaplicí nese nejstarší známé hebrejské užití jména božího „Jahve“ ve zkráceném tvaru .EH-. Později se objevuje ve tvaru IEAH nebo EAH, příp. IAH na denáru Cach 1970, č.226 a na denárech Boleslava III. Cach 1970, č. 194-196(3). Znám je taktéž vyšehradský denár Cach 1970, č. 142 v českém tvaru BOZE a jeho současník z pražské mincovny denár Cach 1970, č. 134 v latinském tvaru DEVS.Použití razidel ze dvou různých mincoven je velmi řídké. Dosud známe jediný další případ z tohoto období a to denár Soběslava Slavníka, kde na rub mince je taktéž použito pražské razidlo. Jak k těmto výjimečným událostem docházelo se zatím nepodařilo spolehlivě vysvětlit. Jedním z možných vysvětlení je, že se razidlo mohlo do mincovny dostat odchodem nájemce nebo mincmistra do nové mincovny. Jsou známy případy těchto křížených ražeb z tolarového období. Mince byla ražena současně s posledními mincemi ethelredského typu nebo záhy po nich, v první polovině 90. let 10. století, nejpozději však do roku 995.

Stav 1/1

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 240 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:06
Sál 220 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:04
1****0 220 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:04
1****0 200 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:01
Sál 190 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:01
1****0 180 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:00
Sál 170 000 CZK 01. 12. 2018 09:09:00
1****0 160 000 CZK 01. 12. 2018 09:08:52