Aukce skončila

datum aukce 01. 12. 2018 09:00
2
638
prodáno za: 380 000 CZK
vyvolávací cena: 200 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

7. Carus, 282 - 283

Aureus, Siscia, Rv: VIRCTORIA AVG, Victoria stojící zleva na glóbu drží věnec a palmovou ratolest, RIC.96, Calicó.4287 (4,87 g), nep. rysky_RR! Carus / Marcus Aurelius Numerius pravděpodobně pocházel z Narbonu / Narbonne/ v jižní Galii. V roce 276 byl Probem jmenován prefektem pretoriánů. O šest let později shromažďoval v Noriku a v Raetii vojenské síly pro císařovu výpravu proti Peršanům. Jeho muži ho dosadili na trůn i přes jeho zdráhání. Jednotky vyslané proti němu dezertovaly a Probus byl svými vlastními vojáky zavražděn. Když se Carus dozvěděl o Probově smrti, odeslal senátu zprávu o svém zvolení císařem. Nepožádal senát o svolení a to se považovalo za netradiční a lehkomyslný postup. Předznamenal tak dobu samovlády. Carus ale pokládal za nutné, aby byl jeho předchůdce prohlášen za boha. Učinil pak všechno proto, aby založil svou vlastní dynastii. Měl dva vlastní syny, na které se mohl obrátit o pomoc se správou říše a v boji s nepřítelem. Starší Carinus a pak jeho bratr Numerianus získali titul Caesar a Předák mládeže. Prvním závažným okamžikem Carusovy vlády byl vpád Sarmatů a Kvádů, kteří překročili Dunaj a vyplenili Panonii. Carus, aniž by předtím navštívil Řím, zřejmě vyrazil proti nim a tvrdě je napadl. V bojích bylo zabito šestnáct tisíc vojáků a zajato dvacet tisíc nepřátel obojího pohlaví. Zajatci jsou ukázkově znázorněni na minci vydané později Numerianem, na které je portrét otce a syna na válečném voze. Smyslem jeho nástupu na trůn bylo poškodit Peršany a to se jevilo velmi slibně. Carův a Numerianův příjezd cestou na východ oslavila mincovna v Kyziku. Do Mezopotámie vstoupil císař v roce 283, aniž by se setkal s odporem, Peršany porazil a obsadil nejprve město Seleukeia na Tigridu a pak i královské hlavní město Ktesifon. Římská provincie Mezopotámie byla tak znovu dobyta, Carus přijal titul Percisus Maximus a svého staršího syna Carina povýšil na Augusta. Koncem července byl Carus v noci nalezen mrtev ve svém stanu nedaleko Ktesifonu. Někdo tvrdil, že ho zabil blesk a jiní, že zemřel na nějakou nemoc. Mnohem pravděpodobnější byla jeho smrt dílem Numerianova tchána Apera.

Stav 0/0

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 380 000 CZK 01. 12. 2018 09:08:22
Sál 360 000 CZK 01. 12. 2018 09:08:19
Sál 340 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:41
1****8 320 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:39
Sál 300 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:39
1****8 280 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:34
Sál 260 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:34
1****8 240 000 CZK 01. 12. 2018 09:07:26