Aukce skončila

datum aukce 01. 12. 2018 09:00
2
817
prodáno za: 340 000 CZK
vyvolávací cena: 150 000 CZK

Aukce již skončila, toto je archivovaná položka.

13. Karel IV., 1346 - 1378

Dukát císařský (po roce 1356), Cast.8 (3,54 g), nedor., nep. dvojráz_R!   S nástupem vlády Karla IV. došlo v ražbě českých zlatých mincí k zásadní ikonografické změně - byla ukončena ražba florénů napodobujících florentské vzory a byla zahájena ražba obrazově nových dukátů - termín dukát není ve vztahu ke Karlovým zlatým ražbám přesný, neboť toto označení dukát se v písemných pramenech porvé objevuje až roce 1392. Z období vlády Karla IV. známe dvě základní skupiny zlatých ražeb, tzv. „královské“ a „císařské“ dukáty. Základním rozdílem je druh koruny na hlavě panovníka, starší je tzv. královská koruna a mladší tzv. císařská koruna s obloukem, přičemž ke změnám došlo po roce 1355. Dukáty Karla IV. jsou velmi zajímavé z ikonografického hlediska. Na líci je zobrazena polopostava panovníka čelně s královskými insigniemi, jde o skutečný portrét a autentickými rysy. Na rubu je zobrazen český lev, pojetím shodný s pražskými groši i s drobnou mincí. Zobrazení panovníka na líci představuje motiv, mající vztah k západoevropskému prostředí. Karlovy dukáty jsou jedinečným dokladem umělecky velmi vyspělého prostředí vrcholně středověké Prahy a bez nadsázky je lze považovat za jedny z nejkrásnějších středoevropských mincí 14. století. V této aukční nabídce jsou zastoupeny oby typy dukátů, přičemž zvláštní pozornost si zaslouží mladší, tzv. císařský typ.

Stav -1/1-

Historie příhozů

dražitel hodnota příhozu čas
Sál 340 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:38
5****7 320 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:35
Sál 300 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:35
5****7 280 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:33
Sál 260 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:33
5****7 240 000 CZK 01. 12. 2018 09:12:29