Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
9 500 CZK
vyvolávací cena:
7 000 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 CZK
vyvolávací cena:
1 000 CZK

Tolar 1859 A, Dav.505, KM.86, v etui NGC označené VF 35

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
500 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Mosazná známka b.l., pekařská? Av. Znak, Rv. písmeno B. Ma Av kontramarka s číslem 70...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen 1591, SaM.1591, Mainz arcib., II. Albus 1691AD, Stolberg, 1/84 Tolaru 1569, ned._3 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
600 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

3x Cu Krejcar Baden, Sasko, 2 Pfennig 1870 + Salzburg, II. pfennig 1782_5 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Groš 1611, SaM.4216, ned., Jever, 2 Stuber b.l. KM.64, Brandenburg, 1/24 Tolaru 1703, ned._3 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 200 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

10 Krejcar 1757, 1768 (2x), 1769 (2x), 1774, 1775 (2x), 1776, 1781_10 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
850 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

10 Krejcar 1768, 1769 (2x), 1771 (2x)_5 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 200 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

3 Krejcar 1867, KM.491 + Krejcar 1858, 1859, 1861, 1863_5 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

1/2 Kreuzer (Pfennig) 1623 HS, Hans Schröer, Slg. Wilmersdörffer.632

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
650 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen b.l., SaM.1932, ned._3 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
850 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

1/2 Batzen b.l., SaM.1932, ned._3 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
3 000 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 900 CZK
vyvolávací cena:
1 300 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
3 000 CZK
vyvolávací cena:
2 000 CZK

2 Tolar 1861, Dav.651, KM.365, dr. hr.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK