Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
600 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Denár, C.313, olám. okraj

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
800 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Denár, C.354, úzká koruna, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
550 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 100 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
500 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
400 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
460 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 500 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK
Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 200 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

Parvus, zvlněný, napr.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
650 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned., napr._2 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
700 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned._2 ks

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
750 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 700 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned., nepravidelný střížek

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
900 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Pražský groš, blíže neurčený, ned., napr.

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
800 CZK
vyvolávací cena:
800 CZK

Haléř, Korunovaná písmena IO / Stejnoramenný kříž, mezi rameny gotická písmena W, podob. viz Nález..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
320 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Haléř, Korunovaná písmena IO / Stejnoramenný kříž, mezi rameny písmena Y, ned., perf., olám._RR!

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 900 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

Peníz (1383 - 1384), Ch.133-135, ned._R!