Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
950 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK

AR Medaile 1683 (M. Hofmann) - K osvobození Vídně od Turků 1683. Dvohlavý orel drží dva znaky,..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
750 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AE Medaile b.l. (1711, P. H. Müller) - K úmrtí a holdování v Uhrách. Sn 44 mm

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 200 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AE Medaile 1711 (J. M. Hoffmann) - Ke korunovaci ve Frankfurtu nad Mohanem 22. 12. 1711...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 000 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AE Medaile 1741 (A. Vestner) - K narození syna Josefa II. Poprsí Marie Tereze zprava, opis /..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 600 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AR malý žeton 1743 - Ke korunovaci na českou královnu 12. 5. 1743 v Praze. Pod korunou snítky a..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
2 000 CZK
vyvolávací cena:
400 CZK

AE Medaile 1750 - K založení vojenské invalidovny ve Vídni. Sedící invalida před podstavcem s..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
3 000 CZK
vyvolávací cena:
1 000 CZK

AR Medaile 1751 (M. Donner) - K návštěvě uherských důlních měst. Korunovaná poprsí Františka..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
950 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

AR Žeton 1751 - K návštěvě uherských důlních měst. Korunovaná poprsí s Františkem Lotrinským proti..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 700 CZK
vyvolávací cena:
1 005 CZK

AR Medaile 1762 (A. Wideman) - K úmrtí dcery Johanny Gabriely (1750 - 1762). Poprsí zprava, opis /..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 600 CZK
vyvolávací cena:
1 000 CZK

AR Medaile 1766 (A. Wideman) - Ke jmenování Marie Anny abatyší dobročinného dámského šlechtického..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
360 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

AE Medaile 1862 (A. Pittner) - K oslavám 100. výročí založení vojenské akademie ve Vídeňském Novém..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
4 600 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AE Medaile 1888 (A. Scharff) - K postavení pomníku Marie Terezie ve Vídni. Poprsí Marie Terezie..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 900 CZK
vyvolávací cena:
300 CZK

AE Medaile 1751 - K založení základního kamene dámského kláštěra alžbětinek v Brně. Dvojité poprsí..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
neprodáno
vyvolávací cena:
4 000 CZK

AR Žeton 1756 (M. Donner) - K postavení university ve Vídni. Dvojité poprsí Františka Lotrinského..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 000 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AR Velký žeton 1764 (G. A. Toda) - Ke korunovaci na římského krále 3. 4. 1764 ve Frakfurtu...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
750 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

Cínová Medaile 1785 (J. N. Würth) - Záslužná medale pro královské a císařské vojenské lékaře...

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
1 600 CZK
vyvolávací cena:
500 CZK

AE Medaile 1789 (I. Vinazer) - K osvobození Bělehradu. Poprsí generála Laudona zprava, opis / Na..

Tato položka nemá obrázek.
prodáno za:
380 CZK
vyvolávací cena:
200 CZK

AE Medaile 1900 - K odhalení památníku císaře Josefa II. 16. 9. 1900 ve Zwittau. Br 29 mm, pův...